€12,50 BESTELNUMMER #229
Paperback 79 pp, 160 x 238 mm.
Paul Fennis
Oud-Zuid, verandering in beeld


Aan de hand van historische archiefopnamen en oude ansichtkaarten van bekende en minder bekende lokaties in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid wordt een vergelijking gemaakt met de situatie anno 1998.


Te bestellen door overmaking van €12,50 naar NL54ABNA0988263815 van René de Milliano te Alkmaar o.v.v. bestelnummer #229 en uw postcode + huisnummer.


Oud-Zuid en de Pijp