€18,50 BESTELNUMMER #595
Paperback 144 pp, 172 x 245 mm.
Thijs de Gooijer
Cacao langs de Zaan


In Cacao langs de Zaan geeft Thijs de Gooijer een volledig overzicht van de geschiedenis van de Zaanse Cacao-industrie, met alle cacaomolens en -fabrieken. Met een historisch overzicht van "cacao-branden" vanaf 1809 en met een overzichtskaart van alle bekende molens die langs de Zaan gestaan hebben.


Te bestellen door overmaking van €18,50 naar NL54ABNA0988263815 van René de Milliano te Alkmaar o.v.v. bestelnummer #595 en uw postcode + huisnummer.
Noord-Holland