Info:
Tell: 072-5150771
Email address: RdeMilliano@gmail.com
Bestellen
Bestel direct bij de uitgever door overmaking van de vastgestelde verkoopprijs per boek op NL54ABNA0988263815 van René de Milliano te Alkmaar onder vermelding van bestelnummer(s), postcode, huisnummer en titel(indicatie). Toezending is gratis en volgt direct na aankomst van uw overmaking. Stuur voor de zekerheid een e-mail met uw complete adresgegevens naar rdemilliano@gmail.com.

© 2016 MDM